Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafialna czynna jest w sobotę w godzinach 16.00 - 17.30

  CHRZEST
 • akt urodzenia dziecka (odpis);
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
 • dane personalne rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, wiek);
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 • metryka chrztu dziecka
  MAŁŻEŃSTWO
 • aktualne metryki chrztu świętego (Akt chrztu świętego wystawiany do ślubu ważny jest 3 miesiące. Na akcie chrztu powinno być zaznaczone, że osoba nie zawierała związku małżeńskiego.);
 • dowody osobiste;
 • zaświadczenie o bierzmowaniu;
 • ostatnie świadectwo katechizacji;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • zgoda własnego proboszcza, jeżeli narzeczeni mieszkają poza parafią planowanego ślubu;
 • w przypadku wdowca lub wdowy należy przedstawić, jako dowód śmierci współmałżonka Akt zgonu z USC lub świadectwo zgonu z parafii pogrzebu;
 • w przypadku osób cywilnie związanych i rozwiedzionych, należy przedstawić Wyrok Sądu.
  POGRZEB
 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala).